انتقال چهار تن از زنان بازداشت شده روستای جلیزی به زندان ایلام

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: چهار تن از زنان بازداشت شده در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۶ خورشیدی که در هجوم نیروهای امنیتی به روستای “جلیزی” از توابع استان ایلام در شرق کوردستان بازداشت شده بودند به زندان شهر ایلام منتقل شدند.

بر اساس گزارش ها, علت هجوم و بازداشت این افراد بدین سبب بوده است؛ که اهالی روستای (جلیزی علیا) در مزارع خود مشغول کار بودەاند. سازمان “اتکا” که سازمانی مرتبط با ارتش جمهوری اسلامی ایران است بدین بهانه که این ارضی متعلق به سازمان اتکا میباشند با همکاری نیروهای امنیتی به زنان کشاورزان حمله ور شده و با ضرب و شتم و گاز اشک آور تعدادی از اهالی روستا را مصدوم کرده و بازداشت میکنند و بعدا به بیمارستان “دهلران”منتقل میگردند.

قابل ذکر است که: سازمان اتکا در این روستا ۴ هزار هکتار از زمینهای این روستا را تصرف کرده و تنها یک هزار هکتار از مجموع کل زمینها برای اهالی باقی مانده است و این سازمان در صدد تصرف مابقی زمینها بر آمده است.

نام جمعی از بازداشتیها که به جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده است و چهار تن از آنها زن هستند از این قرار است:

۱:طرفایه جلیزی
۲:حسنه جلیزی
۳:حمیده صرحی جلیزی
۴:حمیده چعباوی
۵:جاسم جلیزی و همسرش
۶:سید شبیب الحایی
۷:نوعه جلیزی
۸:ابو عباس جلیزی
۹:زغیر جلیزی
۱۰:صباح جلیزی
۱۱:سید سباهی

جمعیت حقوق بشر کوردستان