كولبر كورد پاهايش را براثر سرما از دست داد

بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: طی چند روز گذشته يك كولبر كورد  بانام «خدر تابناك» اهل روستاى سينگانى از توابع شهر شنو «اشنویه»، در کوه‌های مرزى اين شهر براثر سرما پاهايش را از دست داد و همچنين دستانش نيز دچار آسیب شديدى شده است. نامبرده تا اين لحظه در بيمارستان شهر شنو زير نظر پزشكان قرار دارد.

اين رويداد در حالى پیش‌آمده كه نامبرده به‌منظور پيدا كردن مايحتاج زندگى خود در مرزهاى شهر شنو، خواسته كه از مرز عبور كند ولى راه عبور خود را در کوه‌های اين شهر گم می‌کند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان