رفتار بی‌رحمانه با کاسب‌کاران كورد و تکه‌تکه کردن اسب‌هایشان 

بر اساس گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان: روز شنبه هجده آذرماه ۱۳۹۶ شمسي در روستاى بيتوش منطقه آلان سردشت، گروهى از نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران بە فرماندهى سرگرد صمدى، گروهی از کاسب‌کاران كورد را مورد هدف تيراندازى خود قرار می‌دهند كه درنتیجه آن اسب کاسب‌کاران را كشته و اجناس آن‌ها را ضبط می‌کنند.

به گفته‌ی یک منبع آگاه، اين نيروها، لاشه نیمه‌جان اين حيوانات بی‌گناه را به دنبال اتومبیل‌های خود كشيده تا كه لاشه اين حيوانات تکه‌تکه شود.

لازم به ذكر است كه، در بيشتر مواقع رفتارى غیرانسانی توسط نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران با کاسب‌کاران كورد و حيوانات بی‌گناه آن‌ها دیده‌شده و اين رویه در بيشتر حالات بی‌رحمانه و جمعى از اين حيوانات را باهم  مورد هدف قرار می‌دهند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان