بازگشت دوباره يك زندانى سياسى كورد به زندان مركزى اورميه

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: روز پنجشنبه ١٦ آذر ماه ١٣٩٦ خورشیدی يك زندانى سياسى كورد محكوم به اعدام به نام ” كمال حسن رمضان ” دوباره به زندان مركزى اورميه در شرق كوردستان بازگردانده شد.

براساس گزارش رسيده، نامبرده روز هفتم آذر ماه که از زندان مركزى اورميه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اورميه منتقل شده بود، دوباره به زندان مركزى اورميه بازگردانده شد.

عليرغم اينكه حكم اعدام اين زندانى قطعى و دوره بازجوئيهايش به پايان رسيده، اما وى مجدداً در بازداشتگاه اطلاعات سپاه جمهورى اسلامى ايران باز گرداندە و مورد بازجوى قرار گرفته است. همچنين از سال گذشته با فشارهاى اداره اطلاعات و سپاه پرونده هاى جديدى براى اين زندانى سياسي تشكيل شده است.

لازم به ذكر است كه، كمال حسن رمضان ٣١ ساله و شهروند كورد اهل غرب كوردستان است کە در تير ماه سال ٩٣ به همراه دو شهروند ديگر كورد اهل شهر ماكو در نزديكى شهر اورميه بازداشت شدند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان