عدم وجود جادەهای مناسب جهت رفت وآمد دربیشتراز ۱۰۰روستای الیگودرز

در پی گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ،شهروندان در شهرها و روستاهای شرق کوردستان به علت نبودن راه مناسب برای رفت وآمد، دچار مشکلات و تصادفات ناخواسته میشوند و بیشترین آمار تلفات در جاده‌های شرق کوردستان اتفاق می افتد، که استان لورستان هم یکی از استان‌های محروم به شمار می آید که کمتر ین رسیدگی از سوی دولت جمهوری اسلامی به آن می‌شود وتا بحال هم بیشتر روستاهای آن از هر گونه امکانات محروم، ودراوج عقب ماندگی باقی مانده اند، به طوری که نماینده مجلس استان الیگودرز ( محمد خدابخشی) در مجلس اظهار داشت :متاسفانه به شهرستان الیگودرز اهمیت نمی دهند وزیادتر از ۱۰۰ روستای آن راه رفت وآمد ندارند واز امکانات اولیه برای زندگی محروم هستند.
به گفته نماینده مجلس این روستاها که از راه رفت وآمد بی بهره هستند لذا در بخش های آموزش و پرورش، سلامتی، برق واب هم بی بهره هستند ودر اوج فقر به سر می برند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان