مناسب نبودن وضعيت سلامتى “شاكر باقى” در زندان كاشمر

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، زندانى سياسى كورد اهـل شهـر “وان” واقع در شمال كوردستان، در تاريخ ٢٠ اسفند ١٣٨٦ خورشيدى، در مسير سنه و مريوان توسط نيروهـاى اطلاعاتى سپاه پاسداران شهـر سنه دستگير شد.
بر اساس منبع خبر، در هـنگام دستگير شدن، نامبرده مورد ضرب و شتم اين نيروهـا قرار گرفته و بنابراين از هـوش مى رود، و سپس به اداره مركزى اطلاعات شهـر سنه منتقل مى شود.
زندانى سياسى شاكر باقى، بعد از چند ماه مورد بازپرسى و بازجويى در زندان وزارت اطلاعات سپاه پاسداران شهـر سنه و كرماشان در بخش دادگاه نظامى شهـر سنه به رياست قاضی “حسن بابايى” به اتهـام عضويت در حزب حيات ازاد كوردستان (پژاك) به ٣٠ سال زندان در شهـرستان كاشمر استان خراسان رضوى محكوم شد.
قابل تأمل است كه نامبرده مبتلا به چند بيمارى مهـلك مى باشد، اما فقط يك بار در تاريخ ١٧ خرداد ١٣٩٥ خورشيدى جهـت انجام عمل جراحى “فتق” به بيمارستان خارج از زندان مذكور منتقل مى شود.
گفتنى است كه نامبرده از ان تاريخ به بعد اجازه انتقال به بيمارستان خارج از زندان جهـت مداواى بيماريهـایش نداشته است، و هـمچنان مدت ١٠ سال است كه هـيچگونه مجوزى جهـت ديدار و ملاقات خانواده به ايشان داده نشده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان