تداوم توپبارانهاى جنوب كوردستان از سوى تركيه

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، مناطق “سيده كان و برادوست ” دوباره ازسوى توپخانه هاى تركيه به شدت توپباران شد و با پرتاب ٢٣ توپ به اين منطقه ضرر مادى زيادى وارد كرده است.
به نقل از مركز خبرى “روژنيوز” كه در گزارشي به اين حملات توپخانه اى اشاره كرد : از ساعت ١٢:٣٠ دقيقه شب گذشته تا عصر امروز ساعت ١٢:٠٠ ادامه داشته و مناطق ( شانشا ، كانيه ، رش ، چيابن ) در مرز برميزه از توابع سيده كان را بمباران كرده است.
شايان ذكر است ، با اين توپباران امروز در سال جارى ، اين ٢٥مین مرتبە است كه از سوى توپخانه و هواپيماهاى جنگى ايران و تركيه بمباران ميشود.
به دليل توپباران و بمبارانهاى امسال مناطق وسيعى از باغ و زراعت شهروندان در اتش سوختند و منازل شهروندان كاملاً تخريب و همچنين يك جوان كورد شهيد و يك زن هم زخمى شد.
سيده كان از توابع شهرك سورانى از استان هولير و در سه گوشه مرزی جنوب و شرق و شمال كوردستان واقع شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان