آب و هوای اورمیه تهدیدی بر سلامت شهروندان

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: ریئس مرکز آزمایشگاههای محیط زیست استان اورمیه در شرق کوردستان اعلام کرد؛ کیفیت آب و هوای اورمیه برای افراد و گروههای سنی ویژه(کهن سالان، کودکان و افرادی که بیماریهای قلبی و ریوی و …) جامعه ناسالم بوده و دانش آموزان از انجام فعالیتهای ورزشی در فضای آزاد خودداری نمایند.
سعید موسوی روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه در مصاحبه ای با “ایرنا” گفت: در حال حاضر مقدار ریزگردهای کوچکتر از ۲٫۵ میکرون موجود در هوا از میزان استاندارد بیشتر بوده و از نظر سلامت برای طبقات ویژه در اجتماع خطرناک بوده و باید این اقشار در مواجه با وضعیت هوای موجود از خود محافظت کنند.
در ادامه اعلام نمود: از نظر استاندارد منواکسیدکربن، دی اکسیدکربن، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن و اوزن هوای اورمیه مساعد میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان