حمله نيروهاى امنيتى حكومت جمهورى اسلامى به روستاى «نى» در مريوان 

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: عصر روز پنجشنبه ٩ آذرماه سال ۱۳۹۶ شمسی، دو شهروند کورد به نام‌های «تحسين دادرسی» معروف به «تحسين سردوشی» و «آرام نیک‌پی» در یک كمينى كه توسط نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى جمهورى اسلامى ايران با پوشش لباس شخصى در استاديوم شهر مريوان برای آن‌ها كار گذاشته‌شده بودند پس از یک درگيرى طولانى، با استفاده از سلاح آن‌ها را زخمى و بازداشت می‌کنند.

به نقل از گزارش، نيروهايی كه به اين دو نفر حمله کرده‌اند، پنج خودرو بوده و از شهر سنه آورده شده بودند و به همين خاطر بعدازاین رويداد ده خودرو ديگر را نيز از شهر سنه آورده و به روستاى «نێ» حمله‌ور‌ می‌شوند و از چندين خانواده خواسته می‌شود كه فرزندانشان را تسليم آن‌ها كنند در غير اين صورت زندگى را بر آن‌ها سخت می‌کنند. به همين علت با مقاومت مردم روبرو می‌شوند و نيروهاى جمهورى اسلامى به‌سوی مردم اين روستا شليك كرده و درنتیجه چندين گلوله به منازل مسكونى شهروندان و مسجد بزرگ روستاى نى اصابت می‌کند.

طبق آخرین خبرها تا اين لحظه روستاى نى در فضایی امنيتى شدید و نظارت نيروهاى امنيتى قرار دارد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان