اعتصاب غذای دو زندانی کورد در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: زندانی سیاسی کورد «سیامک اشرفی» پس از گذشت ۶ روز از اعتصاب تَر، روز سه‌شنبه ۷ آذرماه در زندان مرکزی اورمیه با دوختن لبان خود اقدام به اعتصاب غذای خشک نموده است.

گفته می‌شود که اعتصاب غذای این زندانی به دلیل امتناع مسئولین از درخواست انتقال وی به بند زندانیان سیاسی بوده است.

اما باوجود وخامت حال و سلامت نامبرده مسئولین زندان اعلام کرده‌اند که: اگر اقدام وی سبب مرگش هم بشود با درخواست وی مبنی بر انتقال به بخش زندانیان سیاسی موافقت نخواهد شد و با فشار و تهدید درصدد پایان دادن به اعتصاب این زندانی کورد می‌باشند.

در گزارشی دیگر؛ یک زندانی کورد در شهر سقز بانام «هیوا حسینی» در اعتراض به اتهامات وارده، بیست روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

نامبرده تمامی اتهامات وارده را ساختگی دانسته و مدعی است که در زمان رویداد اتهامات وارده در شهر سقز نبوده، اما قاضی با استناد بر سوءپیشینه وی و بابی توجهی به گفته‌های نامبرده وی را به زندان محکوم می‌کند که این اقدام قاضی اعتصاب هیوا حسینی در برداشته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان