زخمی شدن یک کولبر و یک کاسب‌کار کورد توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران 

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کردستان: براثر آتش مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در شهر زنجان یک کاسب‌کار کورد اهل شهر سقز به نام «هیوا» به‌شدت مجروح می‌شود، اما از مداوا و بستری او در بیمارستان شهر زنجان توسط نیروهای نظامی جلوگیری می‌شود و در همین شرایط سخت نام‌برده به شهر سنه منتقل می‌شود و در آنجا زیر نظر پزشک قرار می‌گیرد.

همچنین در مرز ماکو واقع در روستای بهلول براثر آتش مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۶ خورشیدی یک کولبر کورد بانام «نوروز بادپا» به‌سختی مجروح می‌شود که در حال حاضر زیر نظر پزشک است.

جمعیت حقوق بشر کردستان