مرگ یک کولبر در شرق کوردستان

بر اساس اطلاعات رسیده به جمعت حقوق بشر کوردستان؛امروز پنج شنبه ‎ ۹ آذر ۱۳۹۶ خورشیدی جسد یک کولبر به نام “هیوا مصطوفی” در مسیر”کیله شین” از نواحی روستای میر آباد شهر اشنویه توسط افراد محلی پیدا شد.

قاابل ذکر است که نامبرده در اثر برودت هوا و سرمای شدید در این مکان دچار سرمازدگی شدید گشته و جان خود را از دست میدهد.
کم درآمدی و فقر مالی و کمبو کار در شرق کوردستان همواره از معظلات اجتماعی گسترده میباشد، که مسئولین دولتی و حکومتی از اندیشیدن راهکاری برا رفع این مشکل کوتاهی کرده، و به موجب آن ساکنین این نواحی علارغم خطرات و مشکلات بسیار فراوان و نبود منبع درامد مناسب به کسب درآمد از طریق کولبری روی می آورند که در این راه از موانع و خطرات محیطی و طبیعی فراوانی عبور کرده که بدین دلیل روزانه شاهد رویداد حوادثی از این قبیل هستیم واز سوی دیگر نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران تهدیدی جدی بر جان و سلامت کولبران قلمداد میشوند به گونه ای که باشلیک و ضرب و شتم از سوی نیروهای امنیتی و مرزبانی، شاهد ازدست دادن جان و مصدومیت کولبران در نواح مخطلف شرق کوردستان بوده ایم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان