محروميت پزشكى يك زندانى سياسي كورد پس از ٣٠ سال زندانى

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، يك زندانى سياسي كورد به نام ” كمال اوزلمالى ” مدت ٣٠ سال در زندان تركيه زندانيست و به علت بيمارى عصبى “فرنيك كورساكوف ” از درد در رنج مى باشد ، ولى از سوى مسئولين زندان هيچ اقدام و تلاشي براى درمان و كنترل بيماري اش انجام نگرفته است.
به نقل از روز نيوز ، وضعيت بيمارى زندانى سياسي كورد در زندان كوركچولرى در حومه “ادنه ” تركيه روز به روز روبه وخامت نهاده و مسئولين زندان از انتقال اين زندانى به بيمارستان خارج از زندان ممانعت به عمل مى آورند.

وضعيت تندرستى اوزلمالى نگران كننده گزارش شده و بايستى هر چه زودتر به بيمارستان منتقل و تحت درمان قرار گيرد و نامبرده توان صحبت كردن نداشته و حافظه اش را از دست داده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان