بازداشت ۱۴ نفر در شهر ماردین شمال کوردستان از سوی دولت ترکیه

بر مبنای اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ در پنج شهر در استان ماردین واقع در شمال کوردستان، ۱۴ شهروند کورد از سوی دولت ترکیه بازداشت گشته اند.
نیروهای پلیس ترکیه امروز ۸ اذر ۱۳۹۶, به خانه نەداری از شهروندان در نسیبین، قوسر، دیریک، کره بوران و میدیادی یورش برده و ۱۴ نفر را بازداشت کرده اند.
علت بازداشت این افراد از سوی نیروی پلیس ترکیە؛ عضویت و تبلیغ برای سازمانهای ممنوعه بیان شده است و بازداشت شدگان به مدیریت انتظامی مردین منتقل گشته اند.
همچنین اعلام گشته است که؛ پلیس ترکیه تلاش نموده اند که چهار تن دیگر را بازداشت نمایند اما به دلیل عدم حضور در منزل قادر به بازداشت این چهار تن نشده اند.

جمعت حقوق بشر کوردستان