جمع آوری کمکهای انسان دوستانه زندانیان سیاسی کورد در شمال کوردستان و ترکیه برای آسیب دیدگان زمین لرزه

برپایه اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ زندانیان کورد در زندان کاندرای ترکیه برای آسیب دیدگان زمین لرزه در جنوب و شرق کوردستان شروع به جمع آوری کمکهای انسان دوستانه خود کرده اند.
لازم به یاد آوریست که: زمین لرزه ۷.۳ دهم ریشتر در شرق و جنوب کوردستان خسارات فراوانی از نظر جانی و مالی به بار آورد بخصوص در مرز استان کرماشان در شرق کوردستان.
بر پایه اخباری که از مرکز خبری روژ نیوز پخش شده اند از زندان کاندرا، زندانیان دوهزار وپانصد لیر ترکیه معادل ۶۲۵ دلار را جمع آوری نموده اند از طریق خانواده هایشان به منظور ارسال به آسیب دیدگان زمین لرزه.
بعد از وقوع زمین لرزه در سراسر نقاط کوردستان کمکهای فراوانی به منظور کمک به آسیب دیدگان جمع آوری گشتند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان