زخمی شدن۵ دست‌فروش در یورش عوامل شهرداری شهر سنه

جمعیت حقوق بشر کوردستان: مورخه پنجم آذرماه، در ادامه فشار و ضرب و شتم دست‌فروشان به‌عنوان مقابله با سد معبر در ایران و شهرهای شرق کردستان، مأموران سد معبر و نیروهای اجرایی شهرداری سنه، با حمایت نیروهای انتظامی به کارگران و دست‌فروشان مناطقی از این شهر من‌جمله خیابان «۱۲ فروردین» یورش برده و آنان را مورد ضرب و شتم قراردادە و تمامی چرخ‌دستی و کالاهای دست‌فروشان را تخریب کردند.
در این یورش نیروهای شهرداری و نیروی انتظامی ۵ دست‌فروش کورد به‌شدت زخمی شدند. این اقدام عوامل شهرداری موجب تجمع و اعتراض شهروندان در محل مذکور شد.
قانون شهرداری‌ها، به مأموران شهرداری اجازه داده است تا با هرگونه سد معبر ازجمله دست‌فروشی مقابله کنند و برای مقابله با آن نه نیازی به دستور قضایی است و نه ادعای خسارتی پذیرفته می‌شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان