محمد نظرى زندانى سياسی كورد اعتصاب غذاى خود را از سر گرفت 

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: محمد نظرى زندانى سياسي كورد روز جمعه ٣ آذرماه سال ۱۳۹۶ شمسي براى بار دوم در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان قضائی و حكومت جمهورى اسلامى به دليل رسيدگى نكردن به خواسته‌هایش دست به اعتصاب غذا زده است.

اين زندانى سياسي كورد مدت بیست و چهار سال است به اتهام همكارى با يكى از احزاب كوردى بازداشت و تاکنون در زندان بسر برده و براى دومين بار در سال جارى دست به اعتصاب غذا می‌زند كه مدت اعتصاب غذاى قبلی نامبرده ٩٩ روز بود كه پس از دسترسي و ديدار با وكيل به اعتصاب غذاى مشروط خود پايان داد.

جمهورى اسلامى ايران به خواسته‌ها و حقوق بر حق اين زندانى و ديگر زندانيان سياسي و مدنى… بی‌تفاوت بوده و به خواسته‌های زندانيان و وضعيت آن‌ها اهميتى نمی‌دهند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان