۲۵نوامبر روز جهانى مبارزه با خشونت عليه زنان

جمعيت حقوق بشر كوردستان: در اين روز كه به‌منظور مبارزه با خشونت عليه زنان از طرف مجموع عمومى سازمان ملل در سال ١٩٩٩ ميلادى انتخاب‌شده و در شرق كردستان معادل چهارم يا پنجم آذر است براى یادآوری اين خشونت‌ها و در جهت كاهش اين خشونت‌ها در جهان با عزم همگانى و تمركز براى شناسايى و رفع خشونت‌ها برگزیده‌شده است.

در شرق كوردستان خشونت گسترده‌ای از جهات مختلف به زنان و كودكان دختر از بدو تولد وارد می‌شود. اين خشونت‌ها اشكال فيزيكى و روانى دارد و قوانين زن‌ستیز مذهبى و فرهنگ مردسالارانه موجب ادامه روزانه اين خشونت‌هاست.

ابعاد اين خشونت‌ها از تراژدی‌های قتل و خودکشی‌های افزاينده زنان گرفته تا تجارت زنان و تجاوز تا خشونت‌های خانوادگى به شكل خشونت‌های فيزيكى و تحقيرهاى روانى، سركوب سكسواليته زنان و… گسترده است.
در شرق كردستان، حکومت جمهورى اسلامى با قوانين زن‌ستیز و ترويج فرهنگ مطيع بودن زنان در برابر مردان (شوهر و پدر)، اراده زنان را از بين برده وزنان را حتى از خروج از خانه و سفر بدون اجازه مرد منع و موجبات خشونت‌ها را فراهم می‌کند.
همچنين عدم وجود قوانين پشتيبان زنان نيز موجب ادامه خشونت‌های فيزيكى در خانواده است.

فشار اقتصادى در جامعه و افزايش بيكارى در شرق كوردستان موجب به‌کارگیری زنان همچون برده‌های جنسى در مناطق فقير و حاشیه‌نشین است و آسیب‌های وارده برزنان و كودكان دختر از طرف مردان فاجعه‌ای است كه پنهان بودن و ممنوع بودن آن در فرهنگ شرق كردستان فقط افزاینده‌ی خشونت‌های شديد فيزيكى و روانى برزنان است.

تابو بودن و سكوت جامعه و خانواده‌ها نيز مسبب تشديد و ادامه اين خشونت‌هاست. از طرفى حکومت جمهورى اسلامى ايران هيچ مسئوليتى در مورد سلامتى زنان بر عهده نمی‌گیرد و اين موجب ادامه اين خشونت‌هاست.

در جنوب كوردستان نيز قتل زنان به‌طور بارز هر هفته بين یک تا ۵ كشته در اخبار نشانه اوج خشونت جامعه علیه زنان است. زنان اراده و حق انتخاب ندارند و هر انتخاب آزاد زنان، موجب قتل از طرف مردان می‌باشد. دولت نيز تابه‌حال در جهت كاهش اين قتل‌ها و كاهش فرهنگ عشايرى، تأثیرگذاری آن‌چنانی نداشته است.
مرکز آمار جمعیت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال ۱۳۹۶ خبر خودكشى ٣٢ زن (در مقابل ٢٨ مورد خودكشى مرد) و ۱۴ مورد قتل زنان (از طرف اعضاى خانواده) را در شرق كردستان، ثبت نموده است.

جمعيت حقوق بشر كردستان