جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

۲۵نوامبر روز جهانى مبارزه با خشونت عليه زنان

جمعيت حقوق بشر كوردستان: در اين روز كه به‌منظور مبارزه با خشونت عليه زنان از طرف مجموع عمومى سازمان ملل در سال ١٩٩٩ ميلادى انتخاب‌شده و در شرق كردستان معادل چهارم يا پنجم آذر است براى یادآوری اين خشونت‌ها و در جهت كاهش اين خشونت‌ها در جهان با عزم همگانى و تمركز براى شناسايى و رفع خشونت‌ها برگزیده‌شده است.

در شرق كوردستان خشونت گسترده‌ای از جهات مختلف به زنان و كودكان دختر از بدو تولد وارد می‌شود. اين خشونت‌ها اشكال فيزيكى و روانى دارد و قوانين زن‌ستیز مذهبى و فرهنگ مردسالارانه موجب ادامه روزانه اين خشونت‌هاست.

ابعاد اين خشونت‌ها از تراژدی‌های قتل و خودکشی‌های افزاينده زنان گرفته تا تجارت زنان و تجاوز تا خشونت‌های خانوادگى به شكل خشونت‌های فيزيكى و تحقيرهاى روانى، سركوب سكسواليته زنان و… گسترده است.
در شرق كردستان، حکومت جمهورى اسلامى با قوانين زن‌ستیز و ترويج فرهنگ مطيع بودن زنان در برابر مردان (شوهر و پدر)، اراده زنان را از بين برده وزنان را حتى از خروج از خانه و سفر بدون اجازه مرد منع و موجبات خشونت‌ها را فراهم می‌کند.
همچنين عدم وجود قوانين پشتيبان زنان نيز موجب ادامه خشونت‌های فيزيكى در خانواده است.

فشار اقتصادى در جامعه و افزايش بيكارى در شرق كوردستان موجب به‌کارگیری زنان همچون برده‌های جنسى در مناطق فقير و حاشیه‌نشین است و آسیب‌های وارده برزنان و كودكان دختر از طرف مردان فاجعه‌ای است كه پنهان بودن و ممنوع بودن آن در فرهنگ شرق كردستان فقط افزاینده‌ی خشونت‌های شديد فيزيكى و روانى برزنان است.

تابو بودن و سكوت جامعه و خانواده‌ها نيز مسبب تشديد و ادامه اين خشونت‌هاست. از طرفى حکومت جمهورى اسلامى ايران هيچ مسئوليتى در مورد سلامتى زنان بر عهده نمی‌گیرد و اين موجب ادامه اين خشونت‌هاست.

در جنوب كوردستان نيز قتل زنان به‌طور بارز هر هفته بين یک تا ۵ كشته در اخبار نشانه اوج خشونت جامعه علیه زنان است. زنان اراده و حق انتخاب ندارند و هر انتخاب آزاد زنان، موجب قتل از طرف مردان می‌باشد. دولت نيز تابه‌حال در جهت كاهش اين قتل‌ها و كاهش فرهنگ عشايرى، تأثیرگذاری آن‌چنانی نداشته است.
مرکز آمار جمعیت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال ۱۳۹۶ خبر خودكشى ٣٢ زن (در مقابل ٢٨ مورد خودكشى مرد) و ۱۴ مورد قتل زنان (از طرف اعضاى خانواده) را در شرق كردستان، ثبت نموده است.

جمعيت حقوق بشر كردستان

Related posts

تداوم آتش‌سوزی در شرق کوردستان

اعلام اعتصاب غذای 14 زندانی سیاسی و مذهبی

خودکشی یک پزشک جوان در اورميه