بازداشت ٣ شهروند سردشتی توسط اطلاعات ايران 

بر اساس گزارشی كه به جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده: اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در شهر سردشت از شرق كوردستان ٣ جوان كورد به نام‌های «ادريس محمودى»، «رحمان مدنى» و «جوانرو قادرى» را بازداشت كرده و تا انتشار اين خبر هيچ اطلاعى از بازداشت آن‌ها در دست نيست.

به نقل از گزارش، ادريس محمودى و رحمان مدنى با دادن وثيقه موقتاً آزاد شدند ولى سرنوشت جوانرو قادرى هنوز مشخص نيست.

لازم به ذكر است كه، اطلاعات جمهورى اسلامى ايران  در شهر سردشت از شرق كوردستان  هشت نفر ديگر را نيز براى بازجويي به اين اداره فراخواند.

جمهورى اسلامى ايران براى ايجاد فشار بر مردم شرق كوردستان به دلايل و بهانه‌های مختلف فعالان و جوانان كورد را زندانى می‌کند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان