عمليات گسترده دولت تركيه براى بازداشت فعالان و شهروندان در شمال كوردستان

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، پليس تركيه در شهرهاى اگرنه، استانبول، آمد، سمسور، بورسا، ايلاح، با حمله به منازل چندين نفر را بازداشت كردند.

مركز خبررسانى روزنيوز دراین‌باره نوشته: در اين عمليات دولت تركيه، چندين نفر بازداشت و عمليات همچنان تداوم دارد.

تا انتشار اين خبر، در تداوم اين عمليات دست‌کم ١٩ نفر بازداشت و به‌احتمال‌زیاد چندين نفر ديگر نيز بازداشت شوند.

حكومت تركيه حملات نظامى گسترده‌ای را به شمال كوردستان و كوردهاى شهرهاى تركيه كرده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان