غیر قابل شرب بودن آب آشامیدنی در شهر “گیلان غرب” در شرق کوردستان

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان و استناد بە گزارش آمار مرکز بهداشت شهر گیلان غرب در شرق کوردستان، آب لوله کشی منازل از نظر غلظت املاح غیر قابل شرب میباشد.
اما طبق این گزارش میتوان در سایر موارد دیگری چون، شستشوی ظروف و البسه و… از این آب استفاده نمود.
با توجه به وسعت این شهر در حال حاظر ده‌ها هزار نفر ساکن این شهر میباشند و هیچ گونه منبع دیگری برای تامین آب قابل شرب دایر نشده تا ساکنین بتوانند از طریق دیگری آب قابل شرب را تامین کنند و همچنین ادارات وسازمانهای ذی ربط در این زمینه هیچ گونه اقدامی در خصوص رفع مشکل آب آشامیدنی در پیش نگرفته اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان