مصيبت ديدگان زلزله پس از گذشت ١٠ روز هنوز با مشكلات فراوانى مواجه هستند

جمعيت حقوق بشر كوردستان ، با گذشت ١٠ روز از زلزله دلخراش كرماشان و با توجه به وعده هاى مسئولان جمهورى اسلامى هنوز اقدامى براى رفع اين بحران انسانى هيچ كه برداشته نشده بلكه با آمدن فصل سرما و آغاز بارندگى روز به روز بر مشكلات انها افزوده مي شود.
به دليل آمدن موج بارندگى به اين مناطق و اسكان نامناسب چادرها ، بيشتر خيمه ها روى آب آمده اند و زندگى مصيبت كنندگان بخصوص كودكان و سالخوردگان رو به وخامت مى رود ، در حالى كه وسايل گرمايشي و غير استاندارد خطر جانى زلزله زدگان را تهديد مى كند و در روزهاى گذشته تعدادى از چادرهاى مصيبت زدگان به دليل اتش سوزى موجب خسارت جانى و مادى شدند.
مسئولان جمهورى اسلامى و نهادهاى مربوط به ان هيچ كه در جهت بهبود و رساندن امكانات كوتاهى كرده اند حتى در رسانه هاى خود تبليغ در رابطه با مديريت و خدمت رسانى خود را به اين مناطق كرده و گزارشات بي اساس را منتشر و خبرهاى واقعى را از مردم پنهان مى كنند ، ولى گزارشات ، فيلمها و عكس هاى كه به مركز خبرى جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده و منتشر شده ، اين ناعدالتيهاى كه مسئولين حكومت جمهورى اسلامى در حق مصيبت زدگان روا داشته عيان مى كند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان از انتشار و رساندن صداى مردم و مشكلات واقعى شهروندان به مجامع بين المللى ، خود را مسئول مى داند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان