کشتە و زخمی شدن ۳ کولبر کورد در پیرانشار

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز دوشنبه ۲۹ آبان ماه نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی  در مرز پیرانشار  گروهی از کولبرهای کورد را هدف تیراندازی قراردادند کە درنتیجه این تیراندازی‌ها یک کولبر کشتە و دو کولبر دیگر نیز بە سختی مجروح شدند.

شاهدان محلی هویت کولبر کشتە شدە را  حسن مرادی اعلام کرده‌اند، همچنین رحمان محمود نژاد و سمکو احمدی دو کولبر دیگر هستند کە پس از زخمی شدن توسط اهالی روستاهای مرزی بە بیمارستان پیرانشار منتقل‌شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان