وثیقە ۲۰۰ میلیونی برای آزادی موقت یک فعال کارگری کورد

بنا بە گزارش‌های رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سنە، برای آزادی موقت یک فعال کارگری دویست میلیون وثیقە صادر کرده است.
فؤاد زندی فعال کارگری اهل سنە در شرق کوردستان هفتم مهرماه امسال، توسط نیروهای لباس شخصی در منزل خود بازداشت‌شده و پس از بازجویی در سلول‌های اداره‌ی اطلاعات، پرونده وی روانەی دادگاه انقلاب شد. طبق گزارش‌های واصله، این دادگاه جهت آزادی موقت فؤاد زندی قرار وثیقه دویست میلیون تومانی تعیین نموده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان