مرگ کودکان از سرما و نرسیدن امداد در سایە سانسور شدید خبری ایران

بنا بە گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان با وجود اینکه ۶٠ ساعت از زمین‌لرزه ٧.٣ ریشتری ازگله در شرق کردستان می‌گذرد وضعیت زلزلەزدگان بسیار نامناسب گزارش میشود.

گزارشات رسیدە از روستاهای زلزله‌زده سرپل‌ذهاو، ازگله، قصرشیرین و دالاهو حاکی ازآن است که شهروندان این مناطق سومین شب پس از زلزلە را بدون هیچ سرپناهی شب را به صبح میرساندند. از سوی دیگر گزارشهایی حاکی از آن است کە محموله‌های کمک‌ های مردمی کە از شهرها و روستاهای شرق کوردستان بە مناطق زلزلە زدە ارسال شدە نیروهای سپاە پاسداران جمهوری اسلامی و همچنین برخی عناصر تبهکار و سارق وابستە بە نیروهای امنیتی سعی در مصادرە و انتقال این کمکها بە مکانهای نامعلوم دارد کە با مقاومت مردم روبروشدەاند.

از سوی دیگر آمارهای منتشر شده سازمان‌ها و رسانه‌های دولتی در رابطه با قربانیان و خسارات وارد شده بسیار متناقض و دور ار راستی میباشد . به گفته پیر حسین کولیوند سرپرست سازمان اوژانس ایران تعداد کشته‌های زلزله تاکنون ۴٣۵ و مصدومین هم ٩٣٩٧ تن بوده‌اند در حالی که سخنان شاهدان عینی و تصاویر ویرانیها آمارهای دولتی را زیر هاله‌ای از ابهام برده است. یکی از شاهدان عینی در سرپل ذهاو اظهار داشتە که در ساعات اولیه صبح روز ٢٢ آبانماه/ ١٣ نوامبر خود شاهد مجوز دفن ۴٠٠ کشته در این شهر بوده است. در همین راستا گزارشهای متعددی از روستاهای مناطق بشدت آسیب‌دیده هم حاکی از جانباختن تعداد زیادی از ساکنان مناطق مابین ازگله- سرپل‌ ذهاو و قصرشیرین بوده است. به نحوی که یکی از ساکنان در تصویری ویدیویی از مرگ ١٠۵ نفر در روستای کوئیک حسن خبر داده است.

تنها در روستاهای کوئیک حسن، کوئیک مجید و کوئیک سیفور ۱٨۰ گزارش فوتی در آنها ثبت شده است. این روستاها در ۲۰ کیلومتری سرپل قرار دارد و جمعیتی بالغ بر ۳۰۰۰ نفر دارند.

بیشترین سانسورخبری در مناطق و روستاهای یارسان نشین میباشد بنحوی کەدر رسانەهای دولتی کمترین پوشش خبری از ان نواحی انجام میگیرد، شرایط بد جوی و سرمای شدید زندگی را برای کودکان و سالخردگان را سخت کردە است.

به گفته یکی از اعضای هلال احمر در روستاهای دامنه‌ دالاهو، ازگله و ثلاث باوه‌جانی چهارشنبه شب سه کودک از سرما جان سپردند.

با این اوصاف و در پی بی توجهی مسئولان بە مناطق زلزلەزدە نهادهای مردمی و فعالان از تمامی مردم درخواست ارسال اقلام ضروری ، چادر ،پتو، پوشاک، شیرخشک و وسایل گرمایشی را بە آن مناطق دارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان