بي اعتمادى مردم شرق كوردستان از توزيع كمكها به زلزله زدگان توسط نهادها و نيروهاى دولتى ايران

بي اعتمادى مردم شرق كوردستان از توزيع كمكها به زلزله زدگان توسط نهادها و نيروهاى دولتى ايران

بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، هزاران تن از شهروندان شرق كوردستان در محل جمع آورى كمكهاى مردمى حضور داشته و اين كمكهاى توسط نيروهاى داوطلب مردمى و بدون دخالت هيچ نهاد دولتى به مناطق زلزله زده فرستاده مى شود.

شهروندان شرق كوردستان خود اقدام به جمع آورى و إرسال كمك مى نمايند و هيچ اعتمادى به نهادهاى دولتى ندارند.

براساس گزارشهاى رسيده ، مراكز احداث شده براى جمع آورى كمك توسط دولت كاملاً خالى و هيچ كسي به اين مراكز كمكى نكرده است.
در گزارش ديگرى ، نيروهاى حكومت جمهورى اسلامى ايران صبح ديروز در خروجى شهر مريوان با توقيف ماشينهاى حامل كالاهاى إرسال شده به مناطق زلزله زده مى خواستند اين كمك هاى مردمى زير نظر نهادهاى دولتى ارسال و توزيع شود ولى با مخالفت مردم مواجه و در نهايت كارى از پيش نبردند.

لازم به ذكر است كه پس از زلزله چند روز پيش منطقه كرماشان از شرق كوردستان ، كه طى ان تعداد كثيرى از مردم منطقه نيازمند دريافت كمك رسانى شدند ولى حكومت و نهادهاى دولتى ايران در إمداد رسانى بسيار كم كارى كرده و حتى از اختصاص چادر و لوازم أوليه به مردم بخصوص در برخى مناطق خوددارى مى كنند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان