کرماشان/مرگ ۱۵ کارگر براثر فقدان ایمنی محیط کار در شش ماه اول سال جاری

بر پایه گزارش‌های رسیده به جمعت حقوق بشر کوردستان: طی شش ماه اول سال جاری در استان کرماشان پانزده کارگر براثر فقدان ایمنی و نبود وسایل محافظتی در محیط کار، جان خود را ازدست‌داده‌اند.

در ۶ ماه اول سال جاری ۳۱۷ کارگر مصدوم اعلام‌شده‌اند که از این تعداد ۳۰٨ نفر مرد و ۹ نفر زن را شامل شده است. این در حالی است که آمار اعلام‌شده سال گذشته مصدومان کاری در این استان شامل ۲۹۳ کارگر بوده که این تعداد متشکل از ۲٨۷ مرد و ۶ زن می‌باشند، بر اساس این آمار میزان مصدومان کاری در ۶ ماه اول سال جاری ٨ در صد رو به افزایش بوده است.

نبود ادوات مخصوص ایمنی و آموزش‌های کاری و نبود سازمانی کارا درزمینه‌ی کنترل کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، مکان‌های کار و بی‌توجهی مسئولین، هرساله بر میزان این آمار می‌افزاید به صورتی که در ۶ ماه اول سال جاری ۱۵ کارگر قربانی شده و جان خود را ازدست‌داده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان