کمپین نه به مواد منفجره در جشن نوروزی کوردستان

با نزدیک شدن سال نو و آمدن بهار فعالان کورد شرق کوردستان کمپینی برای منع استفاده از مواد آتشزا و و منفجرەاعلام کردند و سعی میکنند جوانان شرق کوردستان از این مواد خطرناک برای جشنها استفاده نکنند.
طبق گزارشاتی که از شرق کوردستان به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده است ،فعالیت مدنی و مردم شهر ربط در شرق کوردستان کمپینی به نام ” نه برای استفاده از مواد آتشزا “اعلام کرده  و سعی میکنند برای برگزاری مراسم جشن نوروز مردم و جوانان مواد و منفجره  مثل ” ترقه ” که برای سلامتی مردم زیان بخش است ، استفاده نکنند.
همزمان از مردم خواستند که برای انجام مراسم آتش نوروز ، وسایلی مانند لاستیک اتومبیل استفاده نکنند چون برای آلودگی محیط زیست و آب و هوای کردستان زیان آور است ،همین دلیلی برای آسیب رساندن به محیط زیست و عامل انواع  بیماری برای مردم خواهد بود .
شایان ذکر است که هر سال و با آمدن نوروز و سال نوی کوردی ،ملت کوردستان مراسم و جشنی مخصوص برگزار میکنند
در فرهنگ کوردستان نوروز معنای خاص تاریخی ،اجتماعی و سیاسی دارد و به مفهوم قیام و زندگی از فرهنگ و رسم و رسوم کوردستان محسوب میشود .
همزمان با کمپین نه برای استفاده از مواد آتش زا در شهر ربط از توابع شهرستان  سردشت در چندین شهر و ناحیه ی دیگر هم در شرق کوردستان تلاش مردمی برای حفظ پاکی محیط زیست و سلامت مردم اعلام شده و فعال شده اند
جمعیت  حقوق بشر کوردستان