زمان محاکمه‌ی روزنامه‌نگار کورد در سنه اعلام گردید 

بنا به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: ۲۲ آبان ماه روزنامه‌نگار کورد با مشخصات «کاظم ایمان زاده» در شهر سنه از شهرهای شرق کوردستان محاکمه خواهد شد.

کاظم ایمان زاده مسئول سایت خبررسانی هیوا نیوز بوده و با اتهام نشر اکاذیب و ضدیت با جمهوری اسلامی ایران، توهین به ملت‌ها و آیین‌ها، توهین بە مقدسات جمهوری اسلامی ایران بە دادگاه تحویل دادە خواهد شد.

رئیس بخش تبلیغات و رسانه‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در شهر سنه در جمع روزنامه‌نگاران به این موضوع پرداخت و گفت:  در روز تعین شده فرد مذکور دادگاهی خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران زندان بزرگ روزنامه‌نگاران است که تنها دلیل بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران به پخش حقیقت و واقعیت جامعه ایران برمی‌گردد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان