بازداشت رئیس مشترک جمعيت حقوق بشر ترکیه توسط پليس

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: امروز پليس تركيه در تداوم بازداشت فعالان سياسي و مدنى ” اوزترك توركدوغان ” رئيس مشترك جمعيت حقوق بشر تركيه را در شهر آنكارا پاييتخت تركيه بازداشت و مكانى نامعلوم منتقل كردند.

لازم به اشاره است كه حملات دولت تركيه به فعالين سياسي و مدنى جمعيت هاى حقوق بشرى افزايش يافته و در همين راستا نيروهاى پليس تركيه با يورش به منزل و مكان كارى وكلا در شهر ازمير شش نفر وكيل را بازداشت كرده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان