صدور حكم اعدام براى دو زندانى سياسی كورد 

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، دادگاه انقلاب ايران حكم به اعدام دو زندانى سياسي كورد صادر كرد درحالی‌که اين حكم پیش‌تر لغو شده بود.

دادگاه انقلاب جمهورى اسلامى ايران در اورميه دو زندانى سياسي كورد به نام‌های «دياكو رسول‌زاده» و «سابير شيخ عبدالله» را به اعدام محكوم كرد.

دادگاه انقلاب جمهورى اسلامى ايران در اورميه شرق كوردستان اين دو زندانى را به اتهام محاربه باخدا و حمل  سلاح و عضويت در يكى از احزاب اپوزيسيون شرق كوردستان  به اعدام محكوم كرد.

طبق گزارش مركز خبرگزارى روژ نيوز، دياكو رسول‌زاده، سابير شيخ عبدالله به همراه يك نفر ديگر به نام حسن عثمانى در سال ٢٠١٥ در شهر مهاباد از توابع استان اورميه، بازداشت شدند و پس از دو روز حكم اعدام براى آنها صادر شد.

پس از مدتى حكم اعدام حسن عثمانى لغو ولى پرونده  دو نفر ديگر براى بررسي مجدد به دادگاه اورميه ارجاع شد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان