محروميت شهـروندان از خدمت گزاريهـاى اوليه در شهـرهـاى شرق كوردستان، هـمزمان با شروع فصل سرما

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، فراهم نمودن نیازهای اولیه از جمله آب قابل شرب و راهسازی وغیره از ابتدايى ترين حقوق شهروندان در شهرهای شرق كوردستان تبدیل به آرزویی دیرینه شده است. بعد از گذشت چهـل سال حاکمیت جمهـورى اسلامى ايران، شهـرها و روستاهـاى شرق كوردستان از خدمات بسيارى محرومند و مسئولين دولتى همواره با وعده و وعيدهـاى دروغين صداى اعتراض و نارضايى مردم را به سكوت مى كشانند.
شايان ذكر است اهـالى محلات “موسك”و غیره با برقرای تماس و ارسال عكسهـايى از محلات و كوچه هـایشان بخصوص در فصل سرما برای جمعیت حقوق بشر کوردستان ، وضعيت عبور ومرور و خرابى راهها و کوچه هایشان را به تصوير كشيده اند.

به گفته يكى از اهـالى محل كه نمى خواهـد نامش اشكار گردد؛ بـا شروع فـصل سـرما و بـارش بـاران زندگی در محلات فقير نشين بسيار دشوارمیشود به گونه ای که تمامی کوچه ها و معابر پر از گل و لای شده وعبور ومرور برای افراد پير و کودکان بسیار دشوار خواهد شد.

اين شهـروند افزود كه در اين ارتباط ساکنین این محلات بارهـا به شهـردارى و شوراى شهـر مراجعه كرده و درخواست نموده اند که این محلات آسفالت شوند اما مسئولین شهرداری آشکارا اعلام کرده اند که کمبود بودجه دارند و کـاری از دستشان بر نمی آیـد و اظهـار داشته اند در صورت جمع آورى هـزينه کار از طرف مردم، اقدام به اسفالت كوچه هـايشان میشود.

لازم به ذکر است؛ كه بيشتر كوچه هـاى محلات حاشيه شهـرهـاى شرق كوردستان از سوی مسئولین به دست فراموشى سپرده شده اند و انان از ابتدايى ترين امكانات زندگى محروم ميباشند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان