ممنوعیت اسامی کوردی بر روی واحدهای صنفی

ممنوعیت اسامی کوردی بر روی واحدهای صنفی

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ اداره اماکن استان فارس بدلیل غیر ایرانی بودن و کوردی بودن نام (ژینا) از نصب این نام بر سردر یک واحد صنفی جلوگیری کرد.

از پایه این خبر، از دیدگاه مسئولین حکومتی، کوردها خارجی وزبان کوردی یک زبان ایرانی نیست، این در حال میباشد که به فور کلمات کوردی را برداشته و آشكارا به عنوان نام وکلمه فارسی در فیلمها ، برنامه ها ، روزنامه هاو کتب خودشان به عنوان كلمات فارسى منتشر کرده و از آن استفاده میکنند.
لازم بذكر است در اقداماتی دیگر در شرق کوردستان نام شمار زیادی از روستا ها، کوه ها ، چشمه ها و اماکن تاریخی را تغییر داده و ثبت نموده اند تا به مرور زمان اسامی کوردی از خاطرات محو شود و اسامی غير كوردى منتخب خودشان جایگزین شود.

با توجه به اينکه زبان کوردی مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد و خواندن و نوشتن و ثبت اسامى به زبان كوردى نميبايست ممنوع باشد .

جمعیت حقوق بشر کوردستان