تداوم بازداشت ها در شرق کوردستان/ یک شهروند مهابادی بازداشت شد

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان یک شهروند مهابادی در شرق کوردستان جهت تحمل یک سال و یک روز حبس تعزیری بازداشت و بە زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این شهر منتقل شد.

مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان در این باره آوره است، «اسماعیل بوکانی»، روز شنبە ١٣ آبان ۱۳۹۶ جهت تحمل یک سال و یک روز حبس به زندان مهاباد منتقل شد.

بە گفتە‌ی یکی از نزدیکان اسماعیل بوکانی، وی اول مرداد ۹۶ بازداشت شده و بعد از ده روز بازجویی، از سوی دادگاه انقلاب مهاباد بە اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد» بە تحمل ١ سال و ١ روز حبس تعزیری محکوم شدە بود.

آن زمان، وی به صورت موقت و با تودیع وثیقه، تا زمان صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر آزاد شده بود.

قابل ذکر است که «محمد محمدی» که هفته‌ی پیش از سوی مأموران اطلاعاتی در مهاباد بازداشت شده بود، روز پنجشنبه ۱۱ آبان با دست و پای شکسته از بازداشتگاه اطلاعات این شهرستان آزاد شده است.

محمد محمدی نیز با اتهاماتی سیاسی بازداشت شده بود‌.

جمعیت حقوق بشر کوردستان