يورش پليس تركيه به منزل مسئول DBP در شهر ‌آمد 

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: پليس تركيه در شهر آمد«دیار بکر» شمال كوردستان با يورش به منزل مسئول حزب مناطق دموکراتیک DBP، برادر و مادر وى را نيز بازداشت كردند.

مركز خبرگزارى روز نيوز دراین‌باره نوشته: شب گذشته نيروهاى پليس تركيه در محله باخلارى شهر آمد با حمله به منزل «زوزان آكبوغا» مسئول DBP، نامبرده همراه با مادرش به نام شوكران آكبوغاى و برادرش ولات آكبوغاى بازداشت شدند.

طبق گزارش رسيده، در هنگام بازداشت اين خانواده مورد تهديد و ناسزا قرارگرفته‌اند. مادر اين خانواده شوكران آكبوغاى پس از دو ساعت آزادشده است، ولى زوزان آكبوغاى و ولات آكبوغاى را به اداره امنيت شهر آمد منتقل کرده‌اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان