تجمع اعتراضی کارگران مرز باشماخ مریوان

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: صبح امروز ۱۴ آبان ماه سال جاری, جمعی از کارگران مرز باشماخ مریوان اقدام به تجمع اعتراضی نمودند.

به نقل از گزارشگر ک م م ک؛ این کارگران به دلیل نبود مکانی برای استراحت و خواب و سرویس‌های بهداشتی در محل کار خود، اقدام به این تجمع نمودند.

کارگران مرز باشماخ مریوان در ازای جابجای و تخلیه بار در انبارها مزد دریافت می‌کنند؛ و در عوض بخشی از مزد خود را به شرکت انبارهای عمومی پرداخت می‌کنند تا امکانات رفاهی برایشان فراهم آورد ولی تاکنون با توجه به دریافت بخشی از دستمزد این کارگران، شرکت مذکور هیچ‌گونه اقدامی برای تأمین خدمات رفاهی برای این کارگران، ننموده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان