سیاست زمین سوخته / بیشترین  میزان آتش سوزی در  شرق کوردستان

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: مدیر کل صید و شکار سازمان محیط زیست ایران اعلام کرد که در سال جاری استان سنه در شرق  کوردستان بیشترین میزان  آتش سوزی در  جغرافیای فعلی ایران را دارا بوده است.

بنا به گفته‌ی این مسئول دولتی دو استان سنه و خوزستان به تنهایی بیشتر از ۵۰ درصد کل آتش سوزیهای ایران را شاهد بوده‌اند.

آتش سوزی در جنگلهای بلوط و مراتع شرق کردستان طی چند سال اخیر به شدت افزایش داشته است و اعتراضات شهروندان و انجمنهای مدافع محیط زیست را به دنبال داشته است.

بە نقل از وبسایت خبری فرات نیوز در در این رابطه بیان داشتە است: بنا به گفته ساکنین منطقه و فعالان محیط زیست عامل اصلی ایجاد آتش سوزیها عوامل انسانی و نیروهای امنیتی و یا افراد وابسته به جمهوری اسلامی ایران می‌باشند که با هدف بیابانی نمودن شرق کوردستان اقدام به آتش‌زدن جنگل‌های بلوط می‌کنند.

در سال جاری گزارشهای متعددی از نقش نیروهای نظامی و امنیتی در شرق کوردستان در ایجاد آتش‌سوزی، گسترش آن، جلوگیری از کنترل و اطفای حریق و تهدید دوست‌داران و فعالان محیط زیست در گزارش های جمعیت حقوق بشر کوردستان و دیگر رسانه‌های مستقل بازتاب داده شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان