اعمال و افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی کورد ازسوی حکومت ترکیه

حکومت ترکیه فشارهای خود را بر زندانیان سیاسی کورد در زندانهای ترکیه افزایش داده است. در آخرین اقدام حکومت ترکیه ۴۰زندانی سیاسی کورد به مکانهای نا‌معلومی انتقال داده شده‌اند.

۴۰زندانی سیاسی مذکور در زندان شهر آگری شمال کوردستان محبوس بودند. حکومت ترکیه برای فشار بر زندانیان سیاسی وخانواده آن‌ها و در اصل فشار بر ملت کورد، اقدام به تبعید این زندانی‌ها به مکان نامشخصی نموده است.

بنا به گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشرکوردستان: «جناپ ایلبوگا» نماینده سازمان «می‌ادر» همراه این زندانیان انتقال داده شده است. «جناپ ایلبوگا» هنگام حمله ویورش حکومت ترکیه به منطقه «تندورک» به شدت زخمی شده، ولی زنده ماند وبه زندان آگری انتقال داده شده بود.

حکومت ترکیه از مدتی قبل حملات ویورش خود را به مناطق کورد نشین افزایش داده است. و در این حملات صد‌ها نفر از شهروندان کورد که ده‌ها تن از آن‌ها کودک هستند جان خود را ازدست داده‌اند. شهرهای جزیره نصیبین سور در این حملات به ویرانهای مبدل گشته‌اند.

این جنگ نابرابر در حالی روی داده است که طرف کورد برای پروسه صلح همیشه آماده بوده است. واین سیر سه سال به طول انجامید. اما از سوی حکومت ترکیه پروسه صلح وآشتی پایان یافت. و جنگی در مقابل خواسته‌های ملت کورد شکل گرفت.

در مورد نسل کشی ملت کورد از سوی حکومت ترکیه بیانیه‌های از سوی جمعیت حقوق بشرکوردستان منتشر گردیده است که در سایت جمعیت حقوق بشر کوردستان موجود است.

جمعیت حقوق بشرکوردستان
11.03.2016