بیکاری ۳۵ درصدی و رتبه سوم عدم اشتغال در ایران نصیب جوانان استان سنه

بیکاری ۳۵ درصدی و رتبه سوم عدم اشتغال در ایران نصیب جوانان استان سنه

به گزارش جمعيت حقوق بشر كردستان، مدیرکل دفتر جذب و حمايت از سرمایه‌گذاری استاندارى سنه اظهار كرد ميزان بيكارى جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال استان سنه ۳۵٪؜ است كه در رتبه سوم جغرافیای سیاسی ایران قرار دارد.
وى افزود: ميزان سرانه استان ٧٠ ميليون ريال است كه نصف ميانگين جغرافیای مذکور بوده و از اين لحاظ اين استان در رتبه بیست و نهم قرار دارد.
در ادامه افزودند: سهم توليد ناخالص داخلى در بخش كشاورزى، صنعت و معدن و نيز خدمات و بازرگانى به ترتيب ۲۵، ۵٫۹ و ۵۷٫۴ درصد و سهم اشتغال اين سه بخش نيز به ترتیب ٢٧، ٨.٨ و ٢٨.١ درصد بوده است.

جمعيت حقوق بشر كردستان