فقدان ایمنی محیط کار / مرگ یک کارگر در شهر سنه

در پی گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان سه‌شنبه ۹ آبان یک کارگر به نام رضا مرادی به علت نبود امکانات ایمنی و استاندارد، از بالای ساختمان سقوط کرده و زخمی می‌شود. نامبرده بعد از رسیدن به بیمارستان و شدت جراحات، جان خود را ازدست‌داده است.

این کارگر، استادکار سنگ نما بوده و در یک ساختمان با ارتفاع زیاد کار می‌کرده و به علت نبود امکانات استاندارد و عدم ایمنی لازم، از ساختمان سقوط می‌کند.

در سال ۱۳۹۵ شمسی ۸۱۲ مورد فوت براثر سانحه کار اتفاق افتاده که میانگین آن روزانه ۲.۲ نفر در روز است.
در ایران بیشتر از ۲ میلیون کارگر ساختمانی وجود دارد که به علت نبود امکانات استاندارد و دوره‌های آموزشی، شاهد روی دادن سوانح گوناگون هستیم که باعث زخمی شدن و مرگ کارگران می‌شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان