مصادره و توقيف اموال شهروندان كورد توسط نيروهاى امنيتى ايران

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز سه شنبه ٩ آبان ماه ، نيروهاى يگان إمداد در ميدان آناهيتاى شهر كرماشان يك اتومبيل از نوع پرايد را با استفاده از ابزارهاى پيشگيرى متوقف و اتومبيل مزبور را به پاركينگ و كاسبكار را به دادگاه روانه كردند.
و همچنين در يك اقدام ديگرى ، اتومبيلى از نوع پژو ٤٠٥ توسط نيروهاى پاسگاه ” كوزران ” متوقف و كالاى كاسبكار را ضبط و راننده را نيز به دادگاه روانه كردند.

در جريان اين اقدامات به ارزش ٣٣٠ ميليون ريال كالا و اجناس شهروندان كاسبكار كورد توقيف و ضبط شدند و چهار نفركاسبكار نيز در اين جريان بازداشت و به دادگاه تحويل داده شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان