وزارت اطلاعات مادر و پدر رامین حسین پناهی را هدف قرارداد

تمامی ماجرا و بلایایی کە امروز صبح وزارت اطلاعات که بر سر مادر و پدر رامین و افشین حسین پناهی آوردند.

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ صبح امروز یک‌شنبه ۷ آبان ساعت هشت، در حالی کە مادر و پدر رامین حسین پناهی بە شهر سنه می‌رسند، در میدان نبوت سنه مورد هجوم نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات قرار می‌گیرند و همان‌جا مادر رامین و افشین (دایە شەریفه) بی‌هوش می‌شود و بعد از انتقال بە وزارت اطلاعات، دایه شریفه را به هوش آورده  و بعد از تهدیدات و فحاشی‌های فراوان، به آن‌ها اعلام می‌شود که دیگر هرگز پسرتان را نخواهی دید و حکم اعدام وی حتماً اجرا خواهد شد.

آن‌ها بااینکه از الفاظ رکیک و ناشایست علیه این مادر و پدر پیر استفادە می‌کنند، اعلام نموده‌اند که هیچ کس قادر نیست رامین را نجات بدهد، اگر شما هم سکوت اختیار نکنید تمامی اعضای خانواده‌تان را بازداشت کرده و اعدام می‌کنیم.

با شنیدن این حرف‌ها دایه شه ریفه برای بار دوم بی‌هوش می‌شود و وقتی چشم‌هایش را می‌گشاید می‌بیند که در کنار جاده دیولان«دهگلان» همراه همسرش(خالو میرزا) تنها رهایشان کرده‌اند.

متأسفانه حال مادر رامین هیچ خوب نیست و دو ساعت در بیمارستان دیولان«دهگلان» بستری بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان