بازداشت دوباره محمود صالحى توسط نيروهاى اطلاعاتى 

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: امروز شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۶ شمسي ، فعال كارگرى كورد اهل شهر سقز محمود صالحى درحالی‌که به‌تازگی از بيمارستان به دليل دياليز ترخيص شده بود ، در مسير بازگشت به‌سوی منزل خود از طرف نيروهاى لباس شخصي اطلاعات جمهورى اسلامى در شهر سقز بازداشت و روانه شعبه اجرای احكام  دادگاه سقز می‌کنند.

لازم به ذكر است ، محمود صالحى فعال سرشناس كارگرى و از اعضاء كميته هماهنگى براى ایجاد تشکل‌های كارگرى است ، و ساليان زيادى از سن خود را در زندان گذرانده و براثر شكنجه و زندانی‌های زياد دچار مشكلات جسمى و بيمارى كليه شده و مدام بايد  دياليز كند.
همچنين طبق حكم صادره  پيشين ، وى به يك سال زندان محکوم‌شده بود و به همين علت وى را بازداشت و تحويل دادگاه داده شد و حكم  را به وى ابلاغ و به زندان مركزى شهر سقز منتقل كردند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان