نیروهای امنیتی ایران دهها شهروند اورمیه ای را بازداشت کردند

برپایه گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان, پس از اعتراض شهروندان اورمیه ای بر علیه تجاوز به یک دختر بچه مدرسه ای ۱۲ساله، دهها تن از معترضان ازسوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند.
در نیمه های شب دوروز پیش صدها شهروند وفعالان مدنی شهر اورمیه شرق کوردستان، در یکی ازمحلات این شهر به نام(اسلام آباد)، در مقابل مدرسه راه شهدا تجمع اعتراضی تشکیل دادند درمقابل این عمل ناشایست که یکی از سرایداران مدرسه در حق این دختر بچه مدرسه ای انجام داده است.
بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کوردستان؛امیر طالب میرنه، نادر نوجوان جهنی، شفیق نوجوان جهنی، عثمان خزری، چندین فرد دیگر که از مشخصاتشان اطلاعی در دسترس نیستاز بازداشت شدگان میباشند.
مشخصات سایر بازداشت شدگان هنوز اعلام نشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان