محکومیت هشت سال و نیم زندان برای یک فعال مدنی کورد در شرق کوردستان

بر پایه گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: «افشین حسین پناهی» فعال مدنی و برادر «رامین حسین پناهی» زندانی سیاسی کورد، در دادگاه انقلاب شهر سنندج به هشت سال و نیم زندان محکوم شد.

قابل‌ذکر است که افشین حسین پناهی در تاریخ ۵ تیرماه امسال بعد از بازداشت برادرش در تاریخ ۲ تیرماه به نام رامین حسین پناهی فعال سیاسی، در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل می‌شود، همچنین نامبرده سابقه فعالیت در انجمن‌های محیط‌زیست را در پرونده‌اش داراست، در سال ۱۳۹۰ خورشیدی به علت پیگیری مرگ مشکوک یکی از برادرانش به نام «اشرف حسین پناهی» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم می‌شود.

افشین حسین پناهی بدون دلیل بازداشت‌شده ولی برای ایجاد رعب و وحشت در خانواده حسین پناهی برای جلوگیری از پی‌جویی پرونده رامین حسین پناهی برای وی چنین حکم سنگینی در نظر گرفته‌شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان