توقیف اموال کاسب‌کاران کورد در شهرهای شرق کوردستان

بر اساس گزارش‌ها رسیده بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: طی دو روز گذشته، در شهرهای «دهلران» و «کنگاور» و «پاوه» اموال کاسب‌کاران کورد مصادره و خودروهای حامل اموال، بە پارکینگ انتقال دادە شده‌اند کاسب کاران هم از سوی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت شده اند.

اموال توقیف‌شده کاسب‌کاران کورد بە بدین ترتیب می‌باشند، در دهلران اموال یک کاسب‌کار بە ارزش ۹۰ میلیون ریال توقیف و خودروی کاسب‌کارکورد بە پارکینگ منتقل شدە است.

همچنین در پاوه اموال یک کاسبکار دیگر بە ارزش ۵۹۰ میلیون ریال توقیف شدە است. در کنگاورهم چهار خودرو از اموال کاسب‌کاران کورد به ارزش یک ونیم میلیارد ریال ضبط شد. اموال توقیف شدە جمعاً بە ارزش دو میلیارد و صد و هشتاد میلیون ریال بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان