اعزام دانش آموزان کورد به مناطق جنگی / نقض حقوق کودکان

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: نوجوانانِ دانش‌آموز کورد در شرق کوردستان، طی سال تحصیلی از آموزش‌وپرورش به زبان خود منع گشته و هیچ‌گاه ماده ۱۵ قانون اساسی در جغرافیای ایران، برای دیگر ملیت‌ها به اجر ا گذاشته نشده است.

سیستم حکومت اسلامی ایران در ادامه فرهنگ نظامی‌گری و نهادینه کردن برنامه‌های فکری، عقیدتی، دینی و مذهبی خود بر کودکان، اقدام به اعزام دانش آموزان کورد به مناطق جنگی می‌نمایند.

با توجه به خبرهای منتشرشده؛ روز شنبه ۲۹ مهرماه، ۱۵۸ نفر از دانش آموزان دختر شهرستان بانه به مناطق عملیاتی و جنگی «سیران بند بانه و باشگاه افسران و تپه الله‌اکبر سنه» اعزام شدند و در رزمایشی به نام «شب‌های آسمانی» شرکت کردند.

در ۲۵ مهرماه امسال، ۲۸۰ دانش‌آموز از شهر سنه به مناطق عملیاتی اعزام‌شده بودند. به گفته یکی از مسئولان این برنامه‌ها، سالانه نزدیک به پنج میلیون نفر از سراسر جغرافیای ایران به این مناطق اعزام می‌شوند. طبق ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک در كشورهايي‌ كه‌ اقلیت‌های‌ قومی‌ و مذهبی و يا اشخاص‌ بومی زندگی مي‌كنند، كودكی كه‌ متعلق‌ به‌ اين‌ اقلیت‌ها است‌ بايد به‌ همراه‌ ساير اعضای گروهش‌ از حق‌ برخورداری‌ از فرهنگ‌ و تعليم‌ و انجام‌ اعمال‌ مذهبي‌ خود و يا زبان‌ خويش‌ برخوردار باشد که در ایران هم‌چین حقوقی نقض شده است.

همچنین در بند یک ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق کودک آماده است؛ كودك‌ داراي‌ حق‌ آزادي‌ ابراز عقيده‌ است. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادی جستجو، دريافت‌ و رساندن‌ اطلاعات‌ و عقايد از هر نوع‌، بدون‌ توجه‌ به‌ مرزها، كتبي‌ يا شفاهي‌ يا چاپ‌شده، به‌ شكل‌ آثار هنری‌ يا از طريق‌ هر رسانه‌ ديگري‌ به‌ انتخاب‌ كودك‌ است. ازنظر اين‌ كنوانسيون‌ منظور از كودك‌ افراد انساني‌ زير سن‌ ۱۸ سال‌ است‌. با شیوه آموزشی که حکومت اسلامی ایران بنانهاده است.

فرهنگ جنگ و خشونت واقع در جنگ را از رکن‌های آموزشی خود قرار داده و خود مانع و ناقض اصلی آزادی‌ها و حقوق کودکان به شمار می‌آید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان