خودكشي يك زن جوان در پارك آبيدر شهر سنه

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز چهارشنبه ٢٦ مهرماه سال ١٣٩٦ شمسي ، يك زن جوان با هويت ” سونيا ” اهل روستاى ” كيله گلان ” بخش موچش و ساكن شهرك پرديس شهر سنه از شرق كوردستان با حلق آويز كردن خود در پارك آبيدر شهر سنه به زندگى خود پايان داد.
به نقل از يك منبع در خصوص انگيزه و علت اين خودكشي افزود : نامبرده هفته پيش بعد از دومين زايمانش در حالى كه اشكار شد فرزند دوم به بيمارى موسوم به البنيسم مبتلا است ، دچار مشكلات روحى شده و دست به اين اقدام زد.
با توجه به گزارش‌های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ‌بر ۱۱ قتل ناموسی و اسیدپاشی و ۲٩ بار خودکشی زنان در شرق کوردستان روی‌داده است.
جمعيت حقوق بشر كوردستان