كشته شدن يك كولبر ديگر در منطقه سرشيو مابين سردشت / قلعه دزه

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز ساعت ١٠ شب ٢٩ مهرماه سال ١٣٩٦ شمسي در منطقه سرشيو ( مرز سردشت – قلعه دزه ) يك كولبر كورد به نام ” پشتيوان معين ” فرزند رحمان با شليك مستقيم نيروهاى هنگ مرزى كشته شد.

لازم به يادآوريست ، از ابتداى سال جارى تاكنون ٣٧ كولبر و كاسبكار كورد بر اثر تيراندازى مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران در شرق كوردستان زخمى و ٣٢ نفر هم كشته شده اند. و تاكنون از عاملان كشته شدن اين كولبران كه تنها هدفشان كسب درآمد براى خانواده هايشان بوده هيچ رسيدگى و برخوردى قانونى صورت نگرفته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان