جنایات جنگی شبه نظامیان شیعه در جنوب کوردستان

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ نمایندگی سازمان ملل در عراق، دیروز پنج شنبە ۲۷ مهر ماه طی گزارشی به جنایات شبه نظامیان شیعه که با همکاری نیروهای دولتی عراق بە مناطق مورد مناقشەی کوردستان و عراق هجوم وشرکت دارند، اشاره کرد و از حملات غیر انسانی وبدرفتای و آزار جنایت علیه غیر نظامیان خبر دادەاست.

کە در گزارشی مفصل از آتش زدن دست کم ۱٥۰ منزل مسکونی اشخاص غیرە نظامی و تاراج اموال مردمی خبر دادەاست. شایان ذکر است که؛ این شبه نظامیان به طور رسمی زیر نظر دولت مرکزی عراق به نخست وزیری”حیدر عبادی”فعالیت میکنند ولی در عمل تحت نظر نیروهای قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران وبه فرماندهی “قاسم سلیمانی” فعالیت میکنند.

بعد از سقوط حکومت بعث در عراق طبق قوانین جدید عراق ماده ای در دستور دولت فدرال عراق وضع شد که به ماده ی ۱۴۰ مشهور است و بنا شده بود با همکاری سازمان ملل استان کرکوک و بخشی از استان صلاح الدین و موصل جدا از خط ۳۶ درجه زیر اداره حریم کوردستان قرار گیرد ولی دولت مرکزی عراق فدرال برای اجرای این ماده ی قانونی بعد از ۱۴ سال یک گام عملی برنداشته است .

جمعیت حقوق بشر کوردستان